các câu hỏi khó khi phỏng vấn

Những câu hỏi “khó nhằn” thường gặp khi phỏng vấn

Trả lời như thế nào: Khi được hỏi các câu hỏi về khả năng của bạn, tránh khoe khoang. Thay vào đó, đưa ra ba điểm mạnh của bạn và làm thế nào để nhà tuyển dụng thấy có lợi cho họ, tập trung vào những câu trả lời đó cũng sẽ có lợi cho