cách viết cv trong 1 trang

Bí quyết để viết cover letter đầy đủ thông tin trong 1 trang

Chúng ta có câu ‘Show don’t tell’, tức là hãy mô tả cụ thể, đừng chỉ liệt kê xuông. Như các bạn đã thấy ở hàng trăm bài viết về tuyển dụng trên mạng, nhà tuyển dụng chỉ có khoảng 6 giây (hoặc quanh quanh đấy) để liếc một cái nhìn đầu tiên cho CV/Resume