câu mở đầu cv tiếng anh

Những câu mở đầu đã giết chết Cover Letter tiếng anh của bạn

Đoạn cuối bạn có thể liệt kê những thời gian rảnh của bạn để nhà tuyển dụng có thể sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp. 1. ‘To Whom it May Concern’ Nếu có ai đó gửi cho bạn một bức thư bắt đầu bằng câu này, bạn có đọc không? Nhà tuyển dụng cũng