kỹ năng cần cho sự nghiệp

Ghi nhớ kỹ năng cực quan trọng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống

Lặp lại. Việc lặp đi lặp lại giúp chỉnh sửa thông tin mà não đã ghi nhận, sau đó hãy học to chúng và viết lên giấy. Có thể dùng kỹ thuật này khi học ngoại ngữ mới. Cách chọn bài tập để rèn kỹ năng ghi nhớ Khả năng ghi nhớ cũng giống như