kỹ năng làm việc nhóm

Các tiêu chuẩn để tự đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của mình

Khả năng làm việc dưới áp lực: Áp lực công việc là thường xuyên xảy ra, bạn chịu được điều này hay không? Mức độ và thời gian như thế nào? Sự cần thiết của kỹ năng làm việc nhóm Bên cạnh yêu cầu của nhà tuyển dụng về kiến thức chuyên môn và “hard