kỹ năng mềm

Những kỹ năng mềm cần thiết phải có khi đi phỏng vấn

Trong một nhóm không có sự đồng tình 100%, sẽ có một vài cá nhân bất đồng quan điểm trong một lúc nào đó. Việc có khả năng làm việc vượt qua những vấn đề khó khăn và đi đến kết quả tốt đẹp là một thành công to lớn. 1. Kỹ năng tổ chức