lỗi cần tránh khi viết Cover Letter

Những lỗi Cover Letter nên đặc biệt chú ý trước khi gửi đi

Mình có đọc một số Cover Letter, trong đó các bạn ý ca ngợi hết mực về công ty, cũng như thể hiện rõ là bạn ấy hiểu rõ về công ty như thế nào, thông qua những con số, research mà bạn ấy đưa ra trong Cover Letter. 1) Bạn viết sai tên nhà