như thế nào là cv ấn tượng

Những bước để cho ra lò ngay một cover letter ấn tượng

Trước tiên bạn phải đọc xem xem trong tin tuyển dụng nhà tuyển dụng đang tìm một ứng viên có tố chất như thế nào. Sau đó thì trong nội dung của đoạn này bạn phải đưa ra được ví dụ bạn đã từng làm liên quan đến tố chất, kĩ năng đó. Trước tiên,