những lỗi lúc xin việc của sinh viên

Những sai lầm phổ biến khi đi xin việc của sinh viên mới ra truòng

Viết một email ngắn để cảm ơn người đã giúp đỡ mình không phải là một việc khó khăn. Thế nhưng, nhiều sinh viên vẫn chưa làm được điều này. 1. Quá dựa dẫm vào bố mẹ Ivey – một chuyên gia tuyển dụng cho biết: “Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn là chưa