các câu hỏi phỏng vấn khó hiểu

Những câu hỏi phỏng vấn cực “kỳ quặc” nhất trên phố Wall

Tuy nhiên, nếu buộc phải trả lời vế đầu tiên, bạn nên sử dụng những từ ngữ như “rất ghét” và mô tả một người hay gian lận hoặc làm gì đó trái với đạo lý. Các chuẩn mực đạo đức là một phần quan trọng trong các cuộc phỏng vấn vào ngân hàng đầu