những câu hỏi phỏng vấn của google

Top 20 câu hỏi hóc búa của Google khi phỏng vấn tuyển dụng

Bạn có 8 trái banh cùng kích cỡ, trong đó có 7 trái cùng trọng lượng và 1 trái nặng hơn một chút. Làm cách nào bạn tìm ra trái banh nặng hơn này bằng cách sử dụng một cái cân với 2 cục cân? Đối với nhiều người, phỏng vấn xin việc luôn là