các kiểu phỏng vấn

Cách để đối phó với những kiểu phỏng vấn lạ từ nhà tuyển dung

Với kinh nghiệm sẵn có, bạn sẽ liệt kê các phần mềm phổ biến nhất trên thị trường, sau đó phân tích các mặt mạnh yếu của từng phần mềm về hiệu quả, độ thân thiện người dùng, giá cả để đưa ra được một lựa chọn hợp lý nhất. Đừng nghĩ một buổi phỏng